Τεχνικός Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής - ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

,
Εργαστηριακό Κέντρο Χανίων - Υψηλάντου 27, Τ.Κ. 73135 - Χανιά, Τηλ. 2821073228 Σχεδιασμός - Υλοποίηση Ιστοτόπου : Μενιουδάκης Μιχ. (ΠΕ86) - Κουτσαμπέση Τζ. (ΠΕ86) Created by Incomedia WebSiteX5 16 - Copyright 2019-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνικός Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής

Τομείς Ε.Κ > Τομείς Ημερησίου Ε.Κ > Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  Β' ΤΑΞΗΣ

Οικοδομικό Σχέδιο


Τοπογραφία
2Θ+3Ε

Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία


Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2Ε + 2Ε

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

Δομημένο περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

Αγγλικά Τομέα


ΣΥΝΟΛΟ

23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ

Αρχιτεκτονικό  Σχέδιο

Οικοδομική


Σχέδιο  Πολιτικού  Μηχανικού και Εργων Υποδομής

1Θ+2Ε

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Εργα


Οργάνωση  Τεχνικών  Έργων

2Θ+2Ε

Σχέδιο Δομικών Εργων με χρήση Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ο απόφοιτος  της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί  να:

  • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
  • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.
  • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
  • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
  • Υπολογίζει  απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
  • Σχεδιάζει  μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Περισσότερα για την ειδικότητα, στη Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σ.Ε.Π

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά :

Πηγές: 1ο ΕΠΑ.Λ, Σ.Ε.Π


Μετρητής επισκεψημότητας ιστότοπου
web counter
web counter widget

Πόσοι μας έχουν επισκεφτεί .....
hitwebcounter web counter
web counter widget
Επιστροφή στο περιεχόμενο